Pendidikan

Menciptakan Kedekatan Emosi dengan Anak

Menciptakan Kedekatan Emosi dengan Anak

Dapatkah kita membina kedekatan emosi dengan anak? Berdasarkan keterangan dari seorang pengarang buku mempunyai nama Gary Chapman, terdapat lima bahasa kasih masing-masing orang yang dapat diserahkan kepada anak, yaitu ucapan-ucapan pendukung, perbuatan melayani, pemberian hadiah, masa-masa berkualitas, dan sentuhan fisik. Lima bahasa ini baik diterapkan guna anak.

Pertama, anak bakal merasa disayangi ketika mereka diberi kata-kata sokongan karena tersebut akan memotivasi mereka guna maju dan terus berkembang. Di ketika anak menikmati kegagalan, tugas anda sebagai orang tua ialah memberikan motivasi supaya anak dapat belajar dari kegagalan yang terjadi dan membetulkan diri.

Kedua, anak pun senang bilamana kita menyerahkan tindakan pelayanan terhadapnya lagipula jika anda ikut menolong masalah yang sedang mereka hadapi. Ada baiknya anda memenuhi keperluan anak, tidak saja makan, pakaian tetapi pun pendidikan untuk mereka.

Ketiga, menyerahkan anak hadiah pun dapat membuat kedekatan emosi dengan anak. Ayah bunda hadiah tersebut tidaklah selamanya mesti mahal, hadiah kecilpun dapat menjadi paling bermakna untuk mereka.

Keempat, berikan untuk anak waktu-waktu yang berkualitas, yakni dengan mendampingi mereka melakukan pekerjaan bersama, menyimak buku bareng atau bermain bersama. Anak memerlukan waktu bareng dengan orang tua, di waktu itu berikan anak perhatian. Meskipun anda sibuk dengan pekerjaan, tidak boleh pernah sekalipun melalaikan anak.

Berikan pun sentuhan fisik, misalnya mendekap anak, menghirup keningnya, elusan di kepala atau pundak anak, mereka bakal merasa disayangi. Ayah bunda, bisakah lima bahasa kasih ini diterapkan guna anak? Kedekatan emosi dengan anak akan terbuat lewat perbuatan nyata kita. Tetap motivasi dan terus belajar.

Sumber : www.studybahasainggris.com